VERKLARING FAMILIEWAPEN

Familiewapen van Haarlem Buren

De "beurtelings gekanteelde dwarsbalk" (in heraldische taal) in het midden is ontleend aan het stadswapen van Buren.

Stadswapen Buren

De ster is afkomstig van het wapen van Haarlem, maar dan wel achtpuntig.

Wapen van de stad Haarlem

 

De eend zonder bek of poten ( "Merlet") komt van het wapen van de adellijke familie van Haarlem De compositie van al deze elementen is gebaseerd op eigen esthetische inzichten. De kleuren zijn scharlakerood ("keel") en zilver, en komen in alle genoemde wapens voor.

WAAROM EEN FAMILIEWAPEN ?

In tegenstelling tot wat men misschien zou denken zijn wapens niet aan de adel of zo voorbehouden; iedereen mag het wapen, voeren, dat hij wil, integendeel dus. Registratie bij het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek is facultatief. Er zijn wel bepaalde regels: zo behoort men geen bestaande wapens over te nemen en bij het ontwerpen van een nieuw wapen de juiste heraldische regels in acht te nemen. Daar bestaan vele boeken, o.a. een uitgave van het bovengenoemde Bureau. Overigens hoeft niemand zich aan dit voorgestelde wapen te houden; het is wl heraldisch en historisch verantwoord.