VOORWOORD

Waarom een-familiekroniek ?

Eind 1965 gaf Dhr. Gijsbert van Haarlem (18-02-1920/07-12-1972) uit Wassenaar opdracht aan het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag)  "tot het doen verrichten van een genealogisch onderzoek ten einde na te gaan of vroeger door mijn geslacht een wapen is gevoerd, resp. of er verband is met de familie van Haarlem, die in de 18e eeuw te Dordrecht en Vianen gevestigd was en in rood een stappend zilveren paard voerde "

Op 17 februari 1966 kreeg Gijsbert een brief terug van het CBG met zijn op 6 A4's getypte uitgewerkte genealogie.

 

 

 

 In 1976 begon Willem van Haarlem uit Amsterdam met het verder uitzoeken van deze familie stamboom. Na van naaste familie de eerste gegevens over geboortedata en -plaatsen van ouders en grootouders etc. te hebben gekregen is hij toen voor het eerst een archief binnen gestapt. Het resultaat was buiten verwachting prima en van het een kwam het ander. Na een speurtocht als een soort rechercheur langs nabije en verre familieleden, archieven, kerken, dorpen en nog eens archieven kwam hij gaandeweg met een steeds grotere hoeveelheid bronnenmateriaal te zitten. Dat was natuurlijk leuk, in de eerste plaats voor hemzelf en verder voor een zeer beperkte kring gelnteresseerde familieleden. Om het daar bovenuit te tillen, besloot Willem met de bronnen in de hand een soort eerste beknopte voorlopige "familiekroniek" te schrijven.

De "kroniek" en de door Willem uitgezochte stamboom (die terug gaat tot het jaar 1650) werden begin '80 naar verschillende families van Haarlem in Nederland gestuurd.

Zo kreeg ik via mijn opa (Johannes Cornelis *21-3-1897, tak Buren) en vader (Cornelis Bernardus Johannus * 30-11-1927) de kroniek en stamboom in handen.

Na het lezen heeft bij mij toen ook het "genealogie" (stamboomonderzoek) virus toegeslagen.

Veel "takken" van de stamboom heb ik inmiddels kunnen aanvullen en uitbreiden en inmiddels zijn er nog andere stambomen van families van Haarlem ontdekt die niets te maken hebben met de Burense stamboom.

Door internet ben ik in kontakt gekomen met verschillende verre familieleden. Soms zó ver familie dat onze gemeenschappelijke voorvader uit begin 1700 stamt !

Mijn bedoeling is om zoveel mogelijk "van Haarlem" stamboom gegevens te verzamelen en achterhalen en die dan een plaatsje tegen aan de stamboom. De stamboom die door Willem uitgezocht is stamt oorspronkelijk uit Buren. (Begin 1600) maar er is bijvoorbeeld ook een Andelse/Leidse, Dordrechtse, Haarlemse en Adelijke boom.

 Ook wil ik de stambomen van de familienaam "Haarlem" (zonder van), Haarlemmer, Oudhaarlem en "von Harlem" uitzoeken en hun genealogie ook op deze website zetten.

Heel veel plannen, heel veel werk en tijd tekort !

Is uw achternaam van Haarlem, van Haerlem, Haarlemmer, Oudhaarlem of Haarlem maar kunt u uzelf nog niet op deze website vinden, stuur mij dan een emailtje en ik zal er alles aan doen om uw tak ook uit te zoeken !

Suggesties zijn van harte welkom !

Anja van Haarlem anja@van-haarlem.com

(Johanna Dorothea Maria Bernadette *11-10-1958, Burense tak)

Heeft u vragen of opmerkingen ? Stuur een email !

 

Wordt vriend op Facebook. Ruim 400 van Haarlem's (2017) Uitsluitend voor iedereen met de achternaam "van Haarlem, Haarlen,von Harlem, Haarlemmmer en andere varianten.