MAASTRICHTSE TAK.

le-loup1774.jpg (15465 bytes)

juli 2000:

Het onderzoek naar de Maastrichtse tak van de familie van Haarlem is nog in volle gang.Of deze tak helemaal op zichzelf staat of aansluit op een andere tak is mij nog niet bekend. Ik ben deze tak gaan onderzoeken omdat mijn huidige partner Loe van Haarlem (W.L.M van Haarlem, geb.30-5-1949 Maastricht VII.3 ) dezelfde achternaam heeft.

Als u mij aan meer informatie/gegevens kunt helpen over de "Maastrichtse tak", kunt u kontakt met mij opnemen per email: anja@amezing.demon.nl of telefonisch: 0314-323005.

Alvast bedankt !

September 2000:

Nadat ik een aantal persoonkaarten van enkele Maastrichtse van Haarlem's bij het CBG in Den Haag had opgevraagd , heb ik het Gemeente Archief in Maastricht bezocht. Tot mijn grote verbazing bleek Johannes van Haarlem, gehuwd   17-7-1815 te Maastricht met Maria Catharina van Rooij, geboren 22-7-1815 te zijn in...............Leeuwarden ! Johannes is dus degene waar de Maastrichtse tak mee begonnen is, de stamvader van deze tak. Zijn huwelijksacte vermeldde dat hij muzikant was.

Mijn volgende reis ging dus naar het gemeentearchief in Leeuwarden. Hier kreeg ik de originele geboorteacte van Johannes te zien:

"In het jaar een duizend acht honderd en vijftien, den vierentwintigsten dag der maand july des voorden middags ten tien uren, verscheen voor ons Burgemeester officier van den Burgelijken Staat der gemeente Leeuwarden Provincie Vriesland, gecompareerd Abraham van Haarlem, oud negentwintig jaren, van beroep musikant, woonachtig te Leijden, tans gelogeerd in de wijk L ............gebooren den tweeentwintigsten dezen 'snagts een zoon van het mannelijk geslacht, voornaam van Johannes..........."

Abraham, de vader van Johannes woonde dus eigenlijk in Leiden met zijn vrouw Maria Christina Mensel(t). Waarom het kindje Joannes in Leeuwarden geboren is, is mij niet duidelijk. Misschien heeft het met Abrahams beroep van muzikant te maken ? Abraham moet in 1786 of 1785 geboren zijn. Toen zijn zoon Johannes op 17-7-1840 trouwde met Maria Catharina van Rooij (Rooi) woonde Abraham in Rotterdam in de Kokkersteeg. Zijn vrouw Maria Christina Mensel stierf op 31-1-1819 te Amsterdam.

Het is heel goed mogelijk dat Abraham in Leiden geboren is. Er zijn veel van Haarlems in Leiden, het is een hele uitgebreidde tak.De voornaam Abraham (van Haarlem) komt hier regelmatig rond 1700 voor. De oudste van Haarlem uit Leiden die ik terug heb gevonden is Gilles Teuniszoon van Haarlem. Hij huwde op 1707 met Geertje Bankeras te Leiden. Gilles Teuniszoon was zelf geboren in Almkerk.

Meer informatie over de Leidse tak kunt U t.z.t. vinden onder de button "Leiden".

(Binnenkort meer informatie over de Maastrichtse van Haarlems)

Februari 2001

Alle informatie over de Maastrichtse tak die ik tot nu toe heb verzameld heb ik ingevoerd in het computerprogramma Gensdata voor windows 4.0. Klik HIER voorhet resultaat.

6 APRIL 2001

Het Gemeente Archief van Leiden heeft uitgezocht of Abraham inderdaad in Leiden is geboren en wie zijn ouders zijn. HIER vind u de nieuwste gegevens !