Jan Janse, piratenkapitein in Marokko

Jan Janse van Haarlem werd rond 1600 kaper. Eerst had hij het vooral op de vijandelijke Spaanse schepen gemunt, maar later sloot hij zich bij de Barbarijse zeerovers aan. Hij werd zelfs kapitein en later admiraal van de piratenvloot in Marokko. Vanuit het piratennest SalÚ was geen schip meer veilig; hij enterde soms ook Nederlandse schepen. Zijn belangrijkste handel bestond uit blanke slaven! Die haalde hij van andere schepen, of hij roofde hele dorpen leeg, bijvoorbeeld in Ierland en IJsland. Net als veel andere Nederlandse zeerovers haatte Jan Janse de Spanjaarden. De Spaanse koning had in die tijd een deel van Nederland bezet en wilde dat iedereen katholiek werd. De weerzin daartegen was toen zo groot dat veel mensen ‘liever Turks dan Paaps’ waren: liever moslim dan katholiek. Jan Janse bekeerde zich tot de islam en liet zich vanaf die tijd Murad Ra´s noemen. Hij trouwde in Marokko zelfs met de dochter van de sultan. Zijn dochter Liesbeth, die hij als klein kind bij haar moeder in Haarlem achterliet, duikt tot twee maal toe in zijn leven op. Ze komt hem zelfs helemaal in Marokko opzoeken.

Vanaf 10 jaar
16,5 x 24 cm, 48 blz.
Gebonden € 13,95

NUR 212, 232
ISBN 90 808069 3 5


Auteur:
Mariska Hammerstein
Omslag en illustraties:
Anco Nanninga
Vormgeving:
Anco Nanninga