INLEIDING.

Het begin is in nevelen gehuld. Veel fantasie is er niet voor nodig, om te denken dat dat wel ergens in Haarlem(1)moet liggen. Het gros van deze familienamen is ontstaan, doordat iemand van de ene plaats naar de andere verhuisde, en, wanneer hij nog geen achternaam had - wat pas onder Napoleon,' verplicht werd- zijn nieuwe buren hem voor het gemak "x van y" noemden, waarbij y de plaats van herkomst voorstelt- dit in tegenstelling tot het normale '"a b's zoon" of "c d's dochter". Voor een herkomst uit Haarlem bestaan echter geen schriftelijke bronnen. Er bestaat wel een adellijke familie Van Haarlem, maar die heeft niets met deze familie van doen. Het enige wat we hebben zijn de Doop, Trouw- en begraafboeken voor deze eerste periode, maar die beginnen niet eerder dan in de 17e eeuw. Daarnaast zijn er nog de veelbelovende rechterlijke archieven, maar met het onderzoek daarvan is nog maar pas een begin gemaakt.Iin het volgende hoofdstuk volgt de eigenlijke familiekroniek. Dat gaat op de volgende manier:

a) de volgorde is chronologisch, maar wel aan de hand van het parenteel- d.w.z. alle afstammelingen van een bepaald ouderpaar, systematisch gerangschikt- dat als bijlage volgt.

b) Personen, van wie alleen basisgegevens als namen en data bekend zijn. komen hier verder niet ter sprake- zie daarvoor het parenteel.

c) alleen dragers van de naam van Haarlem worden behandeld dus geen aangetrouwde familie- met een enkele uitzondering.

d) nog levende personen worden niet verder behandeld, alleen hun basisgegevens zijn in het parenteel te vinden.